Korábbi programok

UGS Program további megismerésére

2006 június 10., Pécs

Vállalkozó barátaink saját adatainak alapján elvégzett vizsgálatok, modellezések tanulságai alapján beszélgettünk a program további lehetőségeiről. Az összejövetel célja a jó hangulatú együttlétek folytatása volt.

Iniciativa Közgyülés 2006

Budapest, 2006 november

A szokásos éves közgyülésünk nyitó áhitatán Endreffy Géza budaörsi lelkész szolgált. Utána a magyar gazdaság helyzetéről hallgattuk meg Varga Mihálynak a FIDESZ gazdasági kabinetjének vezetőjét. A nagy érdeklődést kiváltó előadás után szivesen beszélgettünk volna még sokáig. Az egyház és a vállalkozók kapcsolatáról, a finanszirozás kérdéseiről osztotta megvelünk gondolatait Pröhle Gergely, az Evangélikus Egyház frissen megválasztott országos felügyelője. A program az egyesület közgyülésével zárult.

Iniciativa Német Testvérszervezet Közgyülése 2007

Wittenberg, 2007 oktober 13-15

A német Initiatve Verein közgyülése mindig jelentös rendezvény, ahol a 200-250 résztvevö szinvonalas előadások és viták részese lehet. Fontos lehetöség a testvérszervezetek számára is, hogy egymással találkozzanak, tapasztalatokat cseréljenek. Az alkalom nyitóestjén a németországi gyakorlaton résztvevők beszámolója hangzott el, Magyarországról idén Kocsis Beatrix élményeiről hallottunk.

Falusi turizmus

Miskolc, 2007 november 24

Ez az alkalom egyben bemutatkozás is volt az Egyesület számára, hiszen első esetben lehettünk az északmagyarorzági régióban. Hosszas előkészitő munka után a falusi turizmus témakört választottuk, abban a reményben, hogy minél többeknek felkeltjük érdeklődését. Nagy Katalin a BAZ megyei Falusi Turizmus Egyesület elnökének szinvonalas előadása után az ebédszünetben nyilt alkalom beszélgetésre. Délután a falusi turizmus tapasztalatairól hallhattunk beszámolót. Köszönjük a Református Egyház segitségét az alkalom szervezésében és lebonyolitásában. (Nagy Katalin falusi turizmus elöadását mellékeltük)

Vincellér szeminárium

Kiskörös, 2007 november

A 2007-es vincellérszemináriumunk az eddigi legjobb volt. Közel ötvenen neveztek be, először jöttek más településekről is, hála az I. Evangélikus Borfesztiválnak, amely Révfülöpön volt. És: nem jött volna létre a szeminárium, ha Bács-Kiskun Megye Önkormányzata nem támogatta volna 100 ezer forinttal az eseményt, így a kiadásokat ebből tudtuk rendezni. Ugyanez elmondható az Iniciatíva Egyesület támogatásáról is, mert az egyesület égisze alatt zajlik a már hagyománnyá vált rendezvény, valamint a szeminárium előadóinak útiköltségét is a szervezet állja.
Ezúttal két előadónk volt: Györe Dániel, aki evangélikus és az Agrárgazdasági Kutatóintézet kutatója. A másik, immáron sokadszor visszatérő előadó Otto Schätzel volt, az Oppenheimi Szőlészeti és Borászati Kutató, Oktató és Képző Központ igazgatója, maga is gyakorló borász, egy több évszázados múltra visszatekintő családi borászat tulajdonosa.
A szeminárium elméleti témája az éppen időszerű EU bortörvény változása volt. Mindkét előadó elmondta, ami ebből számunkra, az ún. északi bortermelő országok számára fontos, s jó volt azt is látni, e tekintetben a néemetekkel teljesen azonosak az érdekeink.
Délután előbb a borokra jellemző ízeket és illatokat tanította a résztvevőknek Otto Schätzel, ez utóbbiakat a magával hozott üvegcsékben lévő aromákból ismerhettük meg. Majd együttesen minősítettük a hozott bormintákat, a százas skálán egyértelműen jobb minősítést kapott a 2007-es évjárat, mint az előző. Külön örömünk volt, hogy volt 90 pontos bor is, ami már igen jó minőségre vall. De akinek a bora kevesebb pontot kapott, az is kapott tanácsokat, miként lehetne még eredményesen beavatkozni a bor életébe. Általános tapasztalat volt, hogy a boraink túl szárazak, jóllehet a magyar ízlésnek megfelelnek, de az európai trendnek már nem: ilyen száraz borokat nehéz értékesíteni a külpiacokon. Ezért a leggyakrabban elhangzó tanács a “biológiai savlebontás” volt.
Újra megfogalmazódott a kifogás is: hiába tanulunk meg minőségi borokat előállítani, ha azokat nem tudjuk minőségi áron eladni. Ez a tendencia bizony arra készteti a termelőket, hogy továbbra is alacsonyabb kategóriába tartozó borokat készitsenek. Mindamellett, hogy minden résztvevő egyetértett abban, kitörni csak a minőséggel lehet.

 

 

Iniciativa Közgyülés 2007

Kecskemét, 2008 február 23

A szokásos éves közgyülésünk első izben került vidéken megrendezésre.

Az „Iniciatíva” Protestáns Vállalkozói Egyesület – hasonlóan a német, lengyel, szlovén, észt és lett testvér-egyesületekhez – célul tűzte ki, hogy tagjaikat tájékoztatja a fontosabb gazdasági változásokról, megvitatja a gazdasági élet keresztyén etikai problémáit és tagjai segítik egymást tanáccsal, tapasztalataik átadásával.

Február 23-án tartotta az Egyesület konferenciáját és közgyűlését Kecskeméten, ahol evangélikus és református vállalkozók, valamint lelkészi egyesületi tagok vettek részt. A nyitó áhitattal Kis János kecskeméti evangélikus lelkész szolgált. A konferencia előadásait dr. Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere, Varga László, a Dunamelléki Egyházkerület főjegyzője és Balog Zoltán országgyűlési képviselő tartotta. Mindhárom előadás a magyar gazdaság helyzetét járta körül; Polgármester úr a városvezetés, Főjegyző úr az egyházi gazdálkodás, Képviselő úr a parlamenti munka szemszögéből. Mindhárom előadás igen nagy sikert aratott, annak ellenére, hogy az előadások alaphangja az volt, hogy hazánkban nem gazdaságpolitika, hanem válság-menedzselés folyik.

Ebédszünet után az Iniciativa Egyesület tartotta közgyülését. Az elmúlt idő értékelésekor Lupták György ev.lelkész, Szanyi Bertalan ref. lelkész és Boóz Sándor vállalkozó számoltak be a kiskörösi, miskolci és pécsi eseményekről. A közgyülés a 2008 évi program megbeszélésével zárult.

Vincellér szeminárium

Kiskörös, 2008 november 28

A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség és az INICIATÍVA Protestáns Vállalkozók Egyesülete ebben az évben is megrendezte immár hagyományos vincellér szemináriumát.

A szeminárium Kiskőrösön volt, az evangélikus imaház nagytermében (Luther tér 3), 2008. november 28-án, pénteken.

A rendezvény védnöke: Béleczki Mihály, a Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend nagymestere.

Program:

  1. Köszöntés, bevezetés, áhítat – Lupták György;

  2. Várható változások és feladatok az EU új borpiaci szabályozása tükrében”

  • dr. Sidlovits Diána (Hegyközségek Nemzeti Tanácsa);

  1. Kitörési lehetőségek a Duna Borrégióban” – Frittmann János, a 2008. év borásza cím kitüntetettje;

Ebéd a Szarvas Étteremben

  1. Bormustra – a hozott minták közös értékelése, véleményezése, tanácsadás. – Módos Péter borakadémikus, a Magyar Borakadémia korábbi elnöke;

Beszélgetés

Budapest, 2009 december 5     17 órakor       Budapest Üllőti út 24 udvari terem

A 2009 év vége felé baráti beszélgetés,  az elmúlt időszak kiértékelése. Beszámoló hangzik el a német testvéregyesület októberi közgyűléséről is. A jövőbeli tennivalók áttekintése.

Vincellér szeminárium

Kiskörös, 2009 november 27

Az INICIATÍVA Protestáns Vállalkozói Egyesület és a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség ebben az évben is megrendezte hagyományos vincellérszemináriumát.

A vincellérszemináriumra 2009. november 27-én, pénteken került sor Kiskőrösön, az Evangélikus Imaházban (Luther tér 3.)

Napirend:

  1. Áhítat (Lupták György)
  2. Font Sándor: „A mezőgazdaság társadalmi szerepe Magyarprszágon.” (Az előadó a Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, országgyűlési képviselő);
  3. Györe Dániel: Borpiaci kilátások és versenyesélyek. (Az előadó az Agrárgazdasági Kutató Intézet munkatársa);
  4. Módos Péter: „A 2009-es évjárat, lehetőségek és tennivalók”. – Bormustra, a hozott minták közös értékelése. (Az előadó borakadémikus, a Magyar Bor Akadémia tagja).

Szeminárium: helyzetértékelés

Szeminárium időpontja:  2010. május 8 (szombat)   9,30 – kb 15,00 óráig

A Református Teológián tartott alkalmon az áhitat után D Szebik Imre ny. evangélikus püspök, az Ökumenikus Tanács Elnöke előadása következett “Egyház a kapitalizmusban” cimmel a materiális, kapcsolati és kegyelmi tőke szerepéről

Választások után, de mi előtt? cimmel Tőkéczki László politológus, a Református Egyház Főgondnoka tartott ezután helyzetértékelést

Az ebédszünet után az  Iniciativa egyesület (rövid) közgyűlésével zárult az alkalom

 

 

Szeminárium: helyzetértékelés

Szeminárium időpontja:  2011. október 1 (szombat)   9,15 – kb 15,00 óráig

Ezuttal a Confector Irodaházban gyültünk össze. Az áhitat után ” Vállalkozói lét és keresztyén etika a mai magyar viszonyok között” cimmel tartott Dr Bölcskei Gusztáv református püspök, a Zsinat elnöke előadást alapot és támpontokat adva a vállalkozóknak. Utána az aktuális gazdasági helyzetet és lehetőségeket tárgyalta “Csak tabudöntés után lehet gazdasági fellendülés” cimmel Dr Boros Imre közgazdász, volt miniszter. Az ebédszünet után az Iniciativa egyesület rövid közgyűlése következett, ezuttal több beszélgetéssel.

 

Szeminárium Kiskörösön

A nagysikerű budapesti alkalom után november végén Lupták György esperes áhitata után Dr Boros Imre helyzetértékelő előadását hallgattuk meg. Az előadás az ország helyzetének naprakész, azonnali értékelése volt. Utána Szabó Lajos az Evangélikus teológia rektora előadásában a gazdasági életben való helyes keresztyén viselkedés és magatartásról beszélt. Mindkét előadó sok kérdést kapott, ami jelezte a nagy érdeklődést. Végül röviden az egyesületről kaptunk tájékoztatást Koren Andrástól, az egyesület elnökétől.