Bemutatkozunk

Immár több, mint tiz éve, hogy Magyarországon is teret nyert a piacgazdaság. Sokan, akik saját szakmájuk területén könnyedén eligazodnak, új kihívással kellett, hogy szembenézzenek. Vállalkozóvá kellett lenniük. Így volt ez nálunk is, de így volt a többi közép-keleteurópai országban is.

Németországban a gazdasági életben, egyházban, közéletben tevékenykedő barátaink létrehozták az Initiative egyesületet azzal a céllal, hogy tapasztalataik, tudásuk átadásával segítsék a volt szocialista országok egyházakhoz közelálló vállalkozóit. Jelszavuk: “Segély az önsegélyhez”, mutatja, hogy nem helyettünk, hanem velünk szerették volna bátorítani, támogatni a vállalkozások gondjai közepette az embereket.

Többéves együttműködés és együttgondolkodás után alakult meg nálunk is az INICIATIVA Protestáns Vállalkozói Egyesület. Hasonló egyesület létezik már Lengyelországban, Szlovéniában, Észtországban is, de ilyen formába foglalt szervezet nélkül is működnek vállalkozói csoportok Romániától a Baltikumig.

Örülünk annak, hogy nálunk a Református és az Evangélikus Egyház is fontosnak tartja a vállalkozókat. Segítségük nélkül nem tudnánk elérni vállalkozó társainkat és azokat a lelkész testvéreinket, akik átérzik gyülekezeti tagjaik ilyen problémáit is. Az a reménységünk, hogy kezdeményezésünket Isten megsegíti.

Fő tevékenységünk a továbbképzés, szemináriumok tartása. Szeretnénk ezeken keresztül is tájékoztatni tagjainkat és az érdeklődőket a gazdasági változásokról, információkat eljuttatni, a vállalkozás kapcsán felmerülő kérdésekre lehetőleg első kézből válaszokat adni. Fontosnak tartjuk a gazdasági élet – keresztyén etika problémáit is. A keresztyén értékrend gyakorlati életben való érvényesítését.

Tagjaink körét szélesítenünk kell. Ezáltal tudunk egy olyan ismeretségi kört kialakítani, amely a mindennapi munkában is hasznos lehet. Egymást segítve tanáccsal, tapasztalatok átadásával magunk is épülünk. Ígéretes lehetőség, hogy a német és más országok hasonló vállalkozóival is teremthetünk kapcsolatokat. Lehetővé vált az is, hogy egy hónapos szakmai gyakorlatra német vendéglátókhoz kijussanak egyesületi tagtársaink.

Szeretnénk vidéki centrumokat is kialakítani, hiszen a kapcsolattartás a mindennapi életben is fontos, ehhez pedig gyakoribb találkozás és jobb odafigyelés szükséges.

Kiket szeretnénk megszólítani, elérni?

 • mindenek előtt azokat a keresztyén vállalkozókat, akik felelősséget éreznek egyházuk és egymás iránt és úgy érzik szükségük van egymásra, vagy segíteni tudnak egymásnak
 • azokat az induló vállalkozásban résztvevőket, akik nehézségekkel találkoztak és úgy érzik, szükségük van segítségre
 • fiatalokat, akik akár családi, akár más vállalkozásban szeretnének részt venni
 • akik az egyház, vagy a gyülekezetek gazdasági ügyeit intézik
 • akik-az egyházi, gazdasági vagy akár politikai élet résztvevői
 • akik információkkal, tapasztalatokkal tudnak segíteni

Számítunk a részvételre, mert

 • szükségünk van olyanokra, akik együtt gondolkoznak velünk, megértik céljainkat és segítenek.
 • várjuk azokat, akik úgy érzik, szükségük van bátorításra, tanácsra, vagy egyszerűen csak jó lenne elbeszélgetni a vállalkozás problémáiról
 • hívjuk azokat, akik új ötleteket, új lendületet adnak munkánknak.
 • kérjük, hogy imádságos szeretettel hordozzák “vállalkozásunkat”, mert erre igen nagy szükségünk van
 • számítunk azokra is, akik ezt a munkát anyagilag támogatni tudják, pártoló tagként, akár személyesen, akár vállalatukon keresztül

Tudjuk, hogy a feladat nehéz. Meg kell keresni azokat a “vállalkozó” vállalkozókat, akik hajlandóak az egyesület megalakulásának helyeslése mellett annak munkájában is részt venni.

Az egyesület bátorítani akarja a magyarországi protestáns keresztyéneket, hogy vállalkozóként vegyenek részt a gazdasági életben, segíteni akarja őket képzéssel, továbbképzéssel, tapasztalatcserével. Tudatosítani akarja bennük a saját vállalkozásuk iránt érzett felelősséget és az általános felelősséget a közjóért. Fontosnak tartjuk azt is, hogy egymást megismerjük és így munkánk során könnyebben találjunk megbízható partnereket.

Tudjuk, hogy az információ ma fontos tőke, ezért a hasonló területen munkálkodók személyes kapcsolatátis elő kivánjuk segiteni.

Az egyesület elő kívánja mozdítani tagjainak aktív részvételét az egyházi életben. Értelemszerűen munkáját az Evangélikus és a Református Egyházzal szorosan együttműködve kívánja végezni. Örülünk annak, hogy az egyházak is fontosnak tartják a vállalkozókat.

Mire is vállalkozunk tehát?

Szeretnénk továbbképzéssel, tanácsadással és nemzetközi együttműködéssel segíteni egymást. De vissza-visszacseng a német partneregyesület jelmondata “Segély az önsegélyhez”. Semmit nem érünk csak egymagunkban, de ugyanígy nem igazán eredményes egy közös gondolati alap nélküli valamiféle együttműködés. Tudjuk, hogy “ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők”. Az a reménységünk, hogy kezdeményezésünket Isten megsegíti.

Hivjuk azokat a lelkészeket, akik meg szeretnék ismerni a vállalkozó gyülekezeti tagjaik gondjait, munkáját, azokat a vállalkozókat, akik céljaik megvalósitásában társaik lehetnek.

Örömmel üdvözöljük közöttünk azokat, akik együtt gondolkoznak velünk, tanácsokkal segitenek, vagy azokat, akik részt akarnak venni az egyesület életében

Ugrás a tetejére ↑